بایگانی نوشته‌ها


چرا عاشق پسر های مغرور می شویم

چرا عاشق پسر های مغرور می شویم

منظور از پسر مغرور در این مقاله پسری است که خودشیفته می باشد و ویژگی های این تیپ شخصیتی را در خود نشان می دهد.در ادامه توضیح خواهیم داد چرا بعضی عاشق پسر مغرور و رفتار وی می شوند و ناخودآگاه علاقه بیشتری به نوع شخصیت خودشیفته نشان می دهند تا جایی که حتی عاشق رفتار پسر مغرور می شوند.