مرد آلفا ، مرد واقعی ، مرد جنگجو ،مرد سر سخت. مهم نیست که شما او را چه می نامید ، او یک رهبر است ، مردی که الهام بخش است و به دیگران انگیزه می دهد. او مردی است که زنان می خواهند با او باشند و همیشه مرکز توجه آنان است .

اصطلاح آلفا در حیواناتی که بصورت گله ای زندگی می کنندمانند شیر و گرگ کاربرد دارد مثلا در گله گرگ ها به گرگ نری که رهبرشان است و بالطبع درشت تر، چابک تر و شجاع تر از بقیه نر های گله است گفته می شود.

در اینجا 25 ویژگی وجود دارد که یک مرد را آلفا می کند. 

1. نر آلفا ماندگار است. هیچ ضعفی در این مرد وجود ندارد. او برنده است نه بازنده. او آخرین مرد ایستاده در هر مبارزه ای است.

2- مرد آلفا می تواند از خودش و خانواده اش دفاع کند. او می تواند مشکلات خودش را با قدرت و توانایی خود برطرف کند .

3. نر آلفا از نظر جسمی در اوج است. او قوی و ورزشکار و همچنین از نظر زیبایی شناسی برای جنس مخالف جذاب است.

4- مرد آلفا شجاع است. این بدان معنی نیست که او نمی ترسد ، بلکه می پذیرد که ترس وجود دارد ولی در هر فرصتی با آن روبرو می شود.

5- مرد آلفا می تواند سرگرم کننده باشد. او یک حس شوخ طبعی دارد و می تواند گروهی از افراد را با کلمات خود مجذوب کند - او یک سخنران خوب است.

6. مرد آلفا داستانهایی برای گفتن دارد. او زندگی کرده است - و زندگی می کند - زندگی بی نظیری. او اشتباه کرده است ، اما می تواند در آنها طنز پیدا کند. او ماجراهایی در زندگی داشته که همه می خواهند درباره آنها بشنوند.

7. مرد آلفا می تواند به خودش بخندد.و این ویژگی نشان می دهد که او از نژاد آلفا است، 

8- نر آلفا فروتن است. برخی از اینها ناشی از توانایی او در خندیدن به خودش است. 

9- نر آلفا آموزش دیده است. مدرک شرط لازم برای او نیست ، اما عطش دانش دارد. او می خواهد یاد بگیرد ، و این کار را انجام می دهد. این به او کمک می کند تا از هر موضع اجتماعی و اقتصادی بتواند با مردم ارتباط برقرار کند. 

10- نر آلفا مردی سرسخت  است. ، اغلب ساکت است اما می تواند با هر کسی شوخی و صحبت کند.

11. مرد آلفا ارزش هر کلمه را می داند ، او فقط برای شنیدن صدای  خودش صحبت نمی کند. سخنان او با دقت انتخاب می شوند. او به قدرت کلمات احترام می گذارد. چه بنویسد و چه صحبت کند ، او صحبت نمی کند که شنیده شود ،بلکه تنها وقتی حرفی برای گفتن دارد ، صحبت می کند. او هرگز پر حرف ترین فرد اتاق نیست.

12. مرد آلفا یک هدف دارد. این ممکن است مشخص ترین ویژگی او باشد. در جایی که بسیاری از افراد در تلاش برای یافتن خود در زندگی هستند ، مرد آلفا بیش از حد مشغول خلق خود است. او هر روز کاری را انجام می دهد تا خود را به هدف خود نزدیک کند. او سرگردان نیست ، بلکه هدفی مشحص را دنبال میکند.

13. مرد آلفا زحمتکش است. او می داند که هیچ چیز عالی بدون انجام کار سخت و داشتن یک هدف مشخص بدست نمی آید.

14. نر آلفا یک فرد جنگجو است و نه یک فرد مضطرب و نگران. او می داند که چیزهای خاصی وجود دارد که تحت کنترل او نیست. او تمام تلاش خود را می کند تا آنچه را که امکان دارد کنترل کند ، اما نگران آنچه نمی تواند کنترل کند نیست. او نگران فردا نیست ، او امروز را زندگس می کند.

15. مرد آلفا دعوا را انتخاب نمی کند ، مگر اینکه مجبور باشد. او قلدر نیست. او شخصی نیست که در هر گوشه ای به دنبال مبارزه است. اما اگر منطقی ترین کار جنگیدن باشد آن را انجام می دهد. زیرا شرایط او را مجبور کرده است. آن است .

16. مرد آلفا دارای دیدگاه و سبک زندگی است. او به دیدگاه خود افتخار می کند و مردم به خاطر آن به او احترام می گذارند. او همچنین می داند که چگونه مانند یک مرد لباس بپوشد.

17. مرد آلفا می داند کیست ، ارزشهای او حاکم بر زندگی اوست. او از این ارزشها گمراه نمی شود ، در حقیقت او بر روی آنها پافشاری می کند.

18- مرد نژاد آلفا می داند چگونه با یک خانم رفتار کند. او به زنان احترام می گذارد . او جوانمرد است.او در هر فرصتی به خانمش کمک می کند. او به او کمک می کند تا به همه آرزوهای خود برسد ، در عین حال که برای دستیابی به اداف خویش نیز به شدت تلاش می کند.

19. مرد آلفا ضعیف و النفس و فرمان بردار نیست. او برای خشنود کردن همه از راه خود خارج نمی شود زیرا می داند این یک تلاش بیهوده است. او اجازه نخواهد داد که یک زن زندگی او را اداره کند. او متکی بر خودش است. اگرچه او زمینی را که بانویش در آن قدم می زند ، پرستش می کند ، اما می داند چگونه با انتخاب هایش کنترل زندگی را در دستان خودش بگیرد .او هوش اجتماعی دارد که باعث می شود قبل از اینکه طوفان بر سرش ببارد ، طوفان را ببیند.

20. مرد آلفا مردی با ارزش است. او با حضور خود در بخشی از زندگی افراد ، زندگی دیگران را بهتر می کند.انیشتین می گوید:  "سعی نکنید مرد موفقی باشید بلکه سعی کنید مرد ارزشمندی باشید." انیشتین می دانست که اگر برای دیگران ارزشمند باشید ، موفقیت حاصل می شود. 

21. مرد آلفا به دیگران کمک می کند ، سخاوتمند است. او هدف خود را دارد ، اما می داند که زندگی صرفاً در مورد دستاوردها شخصی نیست بلکه  میراثی جمعی است. این میراث به این صورت است که او دیگران را درک میکند و به دیگران در تحقق رویاهای خود کمک می کند.

22. نژاد آلفا رهبری است که به عنوان سرمشق رهبری می کند. او به مردم نمی گوید كه چگونه زندگی كنند ، بلكه خود به بهترین  روشی که می داند زندگی می کند و این گونه الگو دیگران در زندگی می شود. 

23- مردان آلفا در طول تاریخ (آشیل ، ویلیام والاس و ناپلئون )، فرصتی را دیدند که دیگرانآن را شکست دیدند. مرد آلفا شکست می خورد ، اما او آن را شکست نمی داند.بلکه  او آن را به عنوان بخش ضروری از تجربه کردن می داند. دانستن این امر به او اجازه می دهد چیزهایی را که دیگران نمی توانند امتحان کند ، و وقتی دیگران احساس شکست می کنند ، سخت تر کار کند.

24. نر آلفا لجوج است. وقتی او چیزی را شروع کرد که به آن علاقه مند است ، هیچ کس نمی تواند جلوی او را بگیرد . او تا آخرش پیش می رود. او همچنین دارای ذهنیت آزاد و مایل به گوش دادن به دیدگاه های دیگر است. او می داند که کامل نیست ، بنابراین به دنبال راه حل میگردد و از افرادی که از او بهتر هستند یاد می گیرد.

25. نر آلفا سعی نمی کند نژاد آلفا باشد. اینجاست که خیلی ها شکست می خورند او به زندگی کردن علاقه مند است. او مجذوب دنیای اطرافش است و به عنوان بهترین مردی که می تواند باشد ، تبدیل شده است. او واقعاً به مردم اهمیت می دهد. او با اشتیاق بسیار سخت کار می کند. او از زندگی و فرصتی که هر روز به او ارائه می دهد ، هیجان زده است. او از نظر  شخصیت اصیل است. او یا از هر یک از خصوصیات مثبت به طور طبیعی  برخوردار است ، یا به عنوان یک انسان خود را رشد می دهد. او همان کسی هست که سایر افراد در هر جا که او رهبری کند ، از او پیروی می کنند.