با توجه به اینکه بانک ها بابت وامی که به شما می دهند مبلغ زیادی را بابت سود آن که بر اساس فرمول سود مرکب (که وابسته به دو متغییر مدت زمان وام و میزان در صد سود آن می باشد) محاسبه می شود دریافت میکنند و با توجه به اینکه وام های بانکی معمولا جزو بدهی های بد محسوب می شوند در این مقاله راه هایی را برای کاهش این سود به شما معرفی می کنیم .

1- روش پرداخت بالنی

اگر در حال پرداخت اقساط بانکی هستید و سود اقساط شما بالا است ، می توانید از روش پرداخت بالنی برای کمتر کردن کل سود پرداخت شده به بانک استفاده کنید . اصول این روش به این صورت است که شما هر مقدار پول زیادی که به دستتان رسید به صورت یکجا به بانک پرداخت کنید . به عنوان مثال اگر وام دریافتی شما 100 میلیون تومان با سود 17.5% سالانه و بازپرداخت 12 ساله است ، در صورتی که پس از پرداخت 24 قسط مبلغ 10 میلیون تومان به صورت یکجا به بانک بدهید به میزان  36 میلیون تومان در پرداخت سود صرفه جویی خواهید کرد . عدد صرفه جویی شده بسیار چشمگیر است ولی صحیح است . دلیل آن این است که شما با پرداخت یکجا 10 میلیون تومان ، از اصل وام کسر میکنید در حالیکه به همان میزان قبلی قسط می پردازید . از آنجاییکه رابطه سود با مبلغ وام به صورت هندسی است ، به سرعت اصل وام مستهلک شده و نه تنها سود کمتری پرداخت می کنید ، بلکه مدت زمان تسویه وام نیز کوتاه میشود . 

جهت محاسبه آنلاین میزان کاهش سود در این روش کلیک کنید.

2- روش افزایش مبلغ قسط 

اگر توان پرداخت یکجا برای بخشی از اصل وام را ندارید ، می توانید از  روش افزایش مبلغ قسط برای کم نمودن سود بانک استفاده نمائید .در این حالت به صورت داوطلبانه مبلغ قسط را ماهانه افزایش دهید . به عنوان مثال اگر وام دریافتی شما 100 میلیون تومان با سود 17.5% سالانه و بازپرداخت 12 ساله است ، در صورتی که پس از پرداخت 24 قسط ، ماهانه مبلغ 200 هزار تومان به قسط پرداختی اضافه کنید ، مبلغ 28 میلیون تومان در پرداخت سود صرفه جویی خواهید نمود . در این حالت نیز عدد صرفه جویی شده بسیار چشمگیر است و دلیل آن نیز ، هندسی بودن کاهش سود با افزایش مبلغ قسط است . 

جهت محاسبه آنلاین میزان کاهش سود در این روش کلیک کنید.

3- روش کاهش تعداد اقساط

راه حل سوم نیز موثر است . در این حالت اصل روش بر مبنای کوتاه نمودن مدت زمان پرداخت اقساط استوار است . هر چه دوره کوتاهتری را انتخاب کنید ، سود کمتری پرداخت خواهید نمود . به عنوان مثال اگر وام دریافتی شما 100 میلیون تومان با سود 17.5% سالانه و بازپرداخت 12 ساله است ، در صورتی که پس از پرداخت 24 قسط ، بخواهید 1 سال و نیم  زودتر از پایان قراردادی وام تسویه شود لازم است تعداد اقساط باقیمانده 18قسط کاهش یابد .در این حالت  مبلغ 18.5میلیون تومان در پرداخت سود صرفه جویی خواهید نمود در حالیکه کافی است ماهانه فقط مبلغ 113 هزار تومان بیشتر پرداخت کنید . در این حالت نیز عدد صرفه جویی شده چشمگیر است و دلیل آن نیز ، اثر هندسی زمان برکاهش سود اقساط است . 

جهت محاسبه آنلاین میزان کاهش سود در این روش کلیک کنید.

موفق باشید