آنچه افراد ثروتمند  می دانند ما نمی دانیم و کارهایی انجام می دهند که ما انجام نمی دهیم و ذهنیت خاص و اعمال و قوانین رفتاری خاص را دنبال می کنند . این قوانین آن افراد را از سایرین جدا می کند. در این مقاله ریچارد تمپلر قوانین افرادثروتمند را در اختیارتان قرار می دهد تا بتوانید ثروتمند یا ثروتمندتر شوید.

1-  همه می توانند پولدار شوند کسی برای پولدار شدن انتخاب نمی شود .

2- تعریفی دقیق از ثروت داشته باشید.

3- اهداف زمان بندی شده تعیین کنید .

4- اهدافتان را از دیگران مخفی نگه دارید.

5- بیشتر مردم بسیار تنبل اند و پولدار نخواهند شد.

6- عقاید مربوط به پول را درک کنید و بدانید از کجا نشات می گیرند.

7- بدانید که ثروت یک پیامد است ، نه یک پاداش

8- ثروت را دوست خود بدانید ، نه یک دشمن

9- تعیین کنید که پول را برای چه می خواهید.

10- بدانید که پول ،پول می آورد.

11- اگر پول را چاره ی کار بدانید، متوجه خواهید شد که تبدیل به مشکل میشود

12- شما می توانید پول زیادی به دست آورید، از شغلتان لذت ببرید و شب ها راحت بخوابید

13- برای پولدار شدن لازم نیست بد باشید

14- رابطه ی بین پول و خوشبختی را بدانید 

15- فرق بین قیمت و ارزش را بدانید 

16- با طرز فکر ثروتمندان آشنا شوید

17- به چیزهایی که دیگران دارند غبطه نخورید

18- مدیریت خودتان سخت تر از مدیریت پولتان است

19- قبل از این که سفر ثروتمند شدن را شروع کنید ، باید پیشاپیش بدانید کجا هستید

20- باید برنامه ی عملیاتی داشته باشید.

21- بر امور مالی تان نظارت داشته باشید.

22- با داشتن ظاهری مانند ثروتمندان می توانید ثروتمند شوید 

23- برای انباشتن ثروت با برنامه خطرپذیری کنید

24- درباره ی نگرشتان نسبت به خطرپذیری مطمئن شوید.

25- اگر به کسی اعتماد ندارید با او کار نکنید.

26- هرگز برای پولدار شدن دیر نیست.

27- از سنین پایین پس انداز کردن را آغاز کنید.

28- متوجه باشید که نیاز های مالی شما در مراحل مختلف زندگی تان تغییر می کند 

29- برای این که آن قدر پولدار شوید که دیگر مجبور نباشید سخت کار کنید ، مجبورید سخت کار کنید.

30- هنر معامله کردن را یاد بگیرید.